Computertomografie (CT)

Aandachtspunten CT

Aandachtspunten

Gedurende het nemen van de opnamen hoort men het zachte geluid van de scanner. Tijdens het onderzoek, houdt de verpleegkundige contact met de patiënt via een microfoon. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt niet lang (afhankelijk van het type onderzoek 5 tot 10 minuten). Metalen voorwerpen dienen uit het scangebied verwijderd te worden omdat ze storingen in het beeld veroorzaken. 

Om het contrast tussen de verschillende weefsels in het lichaam te verhogen kan de radioloog beslissen om een jodiumhoudende contraststof intraveneus (langs de aders) toe te dienen. Vervolgens kan de patiënt een warmtesensatie door het hele lichaam voelen, een droge mond krijgen en/of het gevoel krijgen te moeten plassen. Dit zijn normale nevenverschijnselen waarover men zich niet ongerust hoeft te maken en die zeer snel verdwijnen. In zeldzame gevallen kan een allergische reactie op de contraststof optreden onder de vorm van niezen, jeuk, huiduitslag en zeer uitzonderlijk ademnood. Deze kunnen spontaan verdwijnen of noodzaak tot behandeling vereisen. Gelieve steeds een vroegere allergische reactie te melden.  

Voor een CT-scan dient u 4 uur nuchter te blijven. Dit betekent dat u 4 uur voor het onderzoek niets mag eten of drinken. Voor de volgende onderzoeken moet u niet nuchter zijn, tenzij uitdrukkelijk gevraagd: CT- scan van boven- en onderkaak, sinussen, wervelzuil (CWZ, DWZ, LWZ) of skelet (lidmaat of gewricht). 

Voor het onderzoek van de buik kan het nodig zijn de patiënt voor te bereiden door het drinken van een jodiumhoudende contraststof. Dit laat een betere visualisatie en beoordeling van de darmen toe. Indien deze voorbereiding noodzakelijk is voor uw onderzoek, dient u ermee rekening te houden dat het volledige onderzoeksproces 2u in beslag kan nemen.

Gezien het gebruik van röntgenstraling is een CT-scan niet geschikt voor zwangere vrouwen. Vermeld een (mogelijke) zwangerschap altijd aan de verpleegkundige voor de start van het onderzoek. In sommige gevallen stellen we het onderzoek uit of stellen we vervangende onderzoeken voor. 

Bij verhindering verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Bij het niet afmelden van een afspraak, kan er een administratieve kost van 25 euro aangerekend worden. 

CT vragenlijst 

 

 

arrow