Angiografie en interventie

Nefrostomie

Dit onderzoek kan plaatsvinden op deze locatie
Algemeen

Gebeurt (meestal) niet ambulant en enkel na overleg door een uroloog met de verwijzende arts. 
De uroloog bepaalt de indicatie. Het onderzoek gebeurt altijd in samenwerking met de dienst UROLOGIE.

Bloedverdunnende medicatie moet steeds vermeld worden en vaak is het noodzakelijk dat het schema hiervan tijdelijk zal worden aangepast in functie van de procedure (altijd in overleg met de behandelend geneesheer), de bloedstolling zal voor de procedure worden nagekeken door de verwijzende arts. 
Soms wordt het onderzoek uitgevoerd onder volledige narcose. 

Voorbereiding

U dient zich nuchter aan te melden voor het onderzoek.  

Bloedverdunnende medicatie moet steeds vermeld worden en vaak is het noodzakelijk dat het schema hiervan tijdelijk zal worden aangepast in functie van de procedure (altijd in overleg met de behandelend geneesheer), de bloedstolling zal voor de procedure worden nagekeken door de verwijzende arts. 

Onderzoek

Het doel is de afloop van de nier te vrijwaren. 
Gebeurt in buikligging (of ¾ zijliging). 
Na lokale verdoving zal een kleine insteekplaats worden gemaakt waarlangs een punctie van de nier zal worden uitgevoerd onder echografische geleiding. Vervolgens zal een buisje in de nierholte worden gebracht onder radiografische geleiding. 
De katheter zal worden gefixeerd aan de huid en worden verbonden met een collectorzakje. 

Nazorg

Het kathetersysteem zal dagelijks worden gespoeld en het collectorzakje zal worden geledigd of vervangen. 
Het urinedebiet zal strikt worden opgevolgd. 
In geval van koorts of ongemak na de procedure moet onmiddellijk contact opgenomen worden met uw arts of de dienst spoedgevallen. Ook in geval van belangrijke huidirritatie rond de plaats van de katheter is consult aangewezen. 
De duur dat de katheter aanwezig blijft zal worden besproken met uw arts, in geval van langdurig noodzakelijke drainage zal de katheter worden vervangen. 

arrow