Angiografie en interventie

Vertebroplastie

Dit onderzoek kan plaatsvinden op deze locatie
Algemeen

Vertebroplastie bestaat uit een injectie van botcement ter versteviging van een wervel waarvan de botstructuur niet meer intact is. De indicaties betreffen recente of chronisch pijnlijke wervelfracturen (osteoporotische indeukingsfracturen of traumatische wervelfracturen) en pijnlijke werveltumoren of wervelmetastasen. 
Het doel van vertebroplastie is tweeledig. Enerzijds wordt de wervel verstevigd door inbrengen van botcement, anderzijds wordt bijna steeds een snelle pijnvermindering gerealiseerd. 

Enkel op afspraak via tel 089/32 73 66, na overleg en consultatie met radioloog. Vaak wordt patiënt multidisciplinair geëvalueerd in samenwerking met dienst neurochirurgie, orthopedie en/of geriatrie, oncologie. 

Voor deze ingreep wordt de patiënt meestal opgenomen in het dagziekenhuis (opname van één dag). 

Bloedverdunnende medicatie moet steeds vermeld worden en vaak is het noodzakelijk dat het schema hiervan tijdelijk zal worden aangepast in functie van de procedure (altijd in overleg met de behandelend geneesheer). 
Contrast allergie steeds op voorhand vermelden. 

Voorbereiding

Indien gekozen wordt voor een procedure onder lokale verdoving, kan de patiënt 's morgens een kleine maaltijd nemen en drinken. 
Indien gekozen wordt voor een procedure onder volledige narcose, dient patiënt strikt nuchter te zijn (niet eten of drinken na middernacht). 

Bloedverdunnende medicatie moet steeds vermeld worden en vaak is het noodzakelijk dat het schema hiervan tijdelijk zal worden aangepast in functie van de procedure (altijd in overleg met de behandelend geneesheer). 

Onderzoek

De procedure gebeurt onder radiografische geleide met patiënt in buikligging.  
Via kleine huidincisies worden één of twee canules per wervel ingebracht tot vooraan in het wervellichaam. 
Vervolgens wordt het botcement bereid. 
Het botcement wordt via de canules geïnjecteerd in het wervellichaam onder nauwkeurige radiografische geleide. 
Na kortstondig uitharden van het botcement wordt patiënt terug in bed verplaatst. 

Nazorg

Patiënt moet gedurende vier uur na het onderzoek bedrust in acht nemen, teneinde het botcement volledig te laten uitharden. 
Eerste maal rechtkomen uit bed steeds onder begeleiding van verpleegkundige. 
Driepuntskorset kan eventueel nog gedragen worden en geleidelijk aan afgebouwd worden. 
Preventie van nieuwe wervelfracturen in samenspraak met de overige diensten (zie hierboven). 

arrow