Magnetische resonantie (MRI)

MRI Functioneel

Algemeen

fMRI is een speciale MRI-techniek waarbij de activiteit van de hersenen in beeld wordt gebracht.
Doel is na te gaan welke gebieden in de hersenen betrokken zijn bij bepaalde complexe taken zoals motoriek, geheugen en taal.

Daarom zal u gevraagd worden om tijdens het onderzoek bepaalde oefeningen uit te voeren.
Terwijl u deze oefening uitvoert, worden beelden van uw hersenen gemaakt. Uit deze beelden kunnen de radioloog en verpleegkundigen de actieve hersengebieden, gerelateerd aan de oefening, berekenen en zichtbaar maken.

Deze informatie is belangrijk om uw behandeling op de dienst neurochirurgie optimaal te plannen. Bij een eventuele operatie wordt deze informatie gebruikt om het risico in te schatten, de operatietijd te verkorten en postoperatief herstel tot een minimum te beperken.

Brochure MRI Functioneel

arrow