Angiografie en interventie

Biopsie ander lichaamsdeel

Dit onderzoek kan plaatsvinden op deze locaties:

Algemeen

Bekomen van weefselstaal voor microscopisch onderzoek in kader van diagnosestelling van een letsel. 
De procedure gebeurt onder echogeleiding of CT-geleiding door middel van een holle of fijne naald en meestal onder lokale verdoving.  
Het betreft meestal een biopsie van een long, lever, schildklier, nier of oppervlakkige locatie onder de huid.
Een blauwe plek of lichte pijn komen voor na het onderzoek.
 
Enkel op afspraak en in overleg met de aanvragende geneesheer.  
Een dagopname is noodzakelijk in geval van lever-, nier- en longbiopsie. 
Niet alle types van biopsie kunnen uitgevoerd worden in campus Maas en Kempen.
De eventuele mogelijke complicaties worden besproken voor het onderzoek.
 
Bloedverdunnende medicatie dient steeds te worden vermeld en vaak is het noodzakelijk dat het schema in functie van de procedure wordt aangepast (in overleg met aanvragende geneesheer). 

Belangrijk: zonder papieren of elektronische aanvraag van uw verwijzende (huis)arts kunnen wij het onderzoek niet uitvoeren.

 

Brochure leverbiopsie

Brochure schildklierbiopsie

arrow