Radiografie (RX)

RX Arthrografie

Dit onderzoek kan plaatsvinden op deze locaties:
Algemeen

Radiologisch onderzoek voor beoordeling van het gewricht (en op indirecte manier andere structuren zoals pezen of ligamenten). 

De RX-opname gebeurt na inspuiting van een contraststof in het gewricht en wordt nadien aangevuld met een CT of MR onderzoek.

Het gewricht mag tot 24u na het onderzoek niet belast worden om (verdere) letsels te voorkomen (dit is vooral belangrijk bij een onderzoek van de schouder om de kans op ontwrichting te verkleinen).

Eventuele allergieën en/of zwangerschap dienen zeker te worden gemeld voor de start van het onderzoek! 

Voor meer informatie zie radiografie. 
U dient een afspraak te maken voor dit onderzoek. 
Belangrijk: zonder papieren of elektronische aanvraag van uw verwijzende (huis)arts kunnen wij het onderzoek niet uitvoeren.

Brochure artrografie 

Voorbereiding

U hoeft niet nuchter te zijn.

Onderzoek

Het te onderzoeken lichaamsdeel moet vrij zijn van kleren en juwelen.
De radioloog injecteert een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in het gewricht via een kleine dunne naald.
Aansluitend op de röntgenopnamen wordt er een CT of een MRI scan uitgevoerd om meer informatie over het gewricht te bekomen.  De keuze voor CT of MRI is reeds door de aanvragende arts vastgelegd, doch kan afhankelijk van de waarneming tijdens het onderzoek nog gewijzigd worden.     

Duur van het onderzoek: ong. 30 min.

Nazorg

Achteraf kan een lichte stijfheid van het gewricht optreden. Dit is echter van tijdelijke aard.

Het gewricht mag tot 24 uur na het onderzoek niet belast worden om verdere letsels (ontwrichting) te voorkomen.

arrow