Algemeen

Een RX-beeld ontstaat door gebruik van röntgenstralen (X-stralen). Deze worden geproduceerd door een röntgenbuis. Röntgenstralen zijn een vorm van elektromagnetische stralen en hebben, afhankelijk van de dosis een beperkt risico op stralingsschade.
Doordat deze stralen in bepaalde mate worden tegengehouden door verschillende weefsels (absorptie) ontstaat een projectiebeeld opgebouwd door de uittredende straling. Deze wordt opgevangen door een detector opgesteld achter het af te beelden lichaamsdeel en omgezet naar een digitaal computerbeeld (= directe radiografie).  

 

Meer informatie: 

http://www.zuinigmetstraling.be/nl 

Hoe lang duurt mijn onderzoek?

Inclusief wachttijd kan het onderzoek tot een uur in beslag nemen.

Uitgezonderd de onderzoeken die je hier terugvindt.

arrow