Borstonderzoek

Borstmarkering (borstreperage)

Dit onderzoek kan plaatsvinden op deze locatie

Algemeen

Markering van een borstletsel door middel van een harpoennaald onder lokale verdoving en echogeleiding of radiografische geleiding met het oog op een chirurgische ingreep. 
Enkel op afspraak en in overleg met de aanvragende geneesheer.  
Voorafgaande (dag)opname door de borstchirurg. 
Bloedverdunnende medicatie dient steeds te worden vermeld en vaak is het noodzakelijk dat het schema in functie van de procedure wordt aangepast (in overleg met aanvragende geneesheer). 

Belangrijk: zonder papieren of elektronische aanvraag van uw verwijzende (huis)arts kunnen wij het onderzoek niet uitvoeren.

Brochure borstreperage

 

Een borstletsel kan ook gemarkeerd worden door middel van een clip, zodat het letsel zichtbaar blijft onder echografie na chemotherapie.
Meer hierover kan u terugvinden in deze brochure.

arrow